Hoppa till innehållet

En gala med jämlik bedömning i fokus

Bodens Näringslivsgala tar nya grepp för att få en jämlik bedömning i juryarbetet. Alla jurygrupper får en egen jämlikhetscoach och arbetet kommer revideras skriftligt i efterhand.

Terminalen är ett av Norrlands ledande HR-företag med huvudsäte i Luleå. Peder Hansson har över 20 års erfarenhet av nationellt och internationellt arbete med företagsutveckling, ledarskap, personalförädling, rekrytering och övergripande HR-frågor. Företaget, och Peder Hansson, har prisats vid ett flertal tillfällen och Peder Hansson är en flitigt anlitad föreläsare när det gäller kompetensförsörjningsfrågor. Nu tar han sig an jurymedlemmarna som ska utse vinnarna i de åtta olika kategorierna under Bodens Näringslivsgala den 10 februari.

Peder är inte helt främmande att jobba med galor, han satt själv som juryordförande för priset ”Årets Ledare” vid Näringslivsgalan i Piteå 2016 och 2017 och har även utbildat de olika juryordförandena vid dessa galor.

Peder Hansson och Terminalen är det enda företaget i Norrland som redan 2010 deltagit i att ta fram den internationella ISO-standarden som beskriver hur man ska arbeta med bedömning av människor i arbetslivet.

-Terminalens vision är att öka, behålla och förädla arbetskraften i regionen genom tillit, kvalitet och långsiktighet. Detta gäller i allra högsta grad i jämställdhetsarbetet, eller kanske egentligen jämlikhetsarbetet. Dvs att alla i arbetslivet ska bli bedömda transparant och objektivt. Inte baserat på tex vem man råkar känna. Det här är en av de viktigaste samhällsfrågorna i dag, säger Peder Hansson, Terminalen 

Prisernas trovärdighet är avgörande för galans långsiktiga framtid, därför har arbetsgruppen runt galan i samverkan med Bodens Kommun som medarrangör valt att göra en satsning på att hjälpa jurygrupperna att bli bättre på att göra jämlika bedömningar.

-Vi vill, helt enkelt, ha ett så jämlik bedömning av alla kandidater som det vara är möjligt. Vi tar därför krafttag för detta genom att knyta upp Peder som inspiratör och rådgivare i detta viktiga ämne. Det är en nödvändighet för oss att skaffa oss mer kunskap och ge kraft och handfasta råd till våra jurymedlemmarsäger Företagarnas Rikard Mattsson.

När galan avslutas kommer Peder genomföra en revision av alla jurygruppers arbete samt kontakta några av de som varit nominerade och de som vunnit. En skriftlig rapport med revisionen kommer sedan presenteras för arbetsgruppen runt galan.

 

 

Peder Hansson, VD Terminalen


By Formsmedjan. Powered by Yago